Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 4Life Konrad Kuźniewski Morelowa 1d/4 Kraków 30-222.
 2. Dane osobowe na tej stronie pobierane są tylko w technicznie koniecznym zakresie  w celu realizacji zamówienia. Są to dane teleadresowe: Imię i Nazwisko, adres doręczenia przesyłki (ulica z numerem domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres email. W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane podmiotom trzecim. Pobieramy dane osobowe w ramach procesów zamówień, rejestracji dostępu do konta osobistego, newslettera bądź innego rodzaju informacji handlowej. Ponadto zapisujemy dalsze dane nieosobowe, aby nieustannie ulepszać naszą ofertę. W naszych plikach Server Log Files zapisujemy informacje, które Państwa przeglądarka z przyczyn technicznych automatycznie nam przekazuje. Są to następujące informacje: Typ/wersja przeglądarki, Stosowany system operacyjny, URL (wcześniej odwiedzona strona), Nazwa hosta komputera (adres IP), Godzina zapytania serwera.Spersonalizowany zapis wyżej wskazanych danych nie następuje. Nie ma miejsca połączenie tych danych z innymi źródłami danych, w tym Państwa danymi osobowymi.
 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a)przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank w związku z:
  a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  a) mBank
 5. O ile na naszej stronie istnieje możliwość samodzielnego określenia zakresu podawanych danych osobowych, prosimy o sprawdzenie, które z nich chcecie nam Państwo ujawnić. Dane w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe są dla nas niezbędne do przetworzenia danego zapytania albo realizacji Państwa zamówienia. Podanie pozostałych danych, w szczególności – przetwarzanych dla celów marketingowych towarów i usług oraz przekazywania informacji handlowych, jest dobrowolne i wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty, w tym – serwisowej, i ewentualnie do celów statystycznych.
 6. Niektóre dane osobowe w związku z korzystaniem z funkcjonalności serwisu internetowego www.4LifePolska.pl, w szczególności dane osobowe związane z rejestracją, częstotliwość zakupów, rodzaj zakupów i tym podobne, mogą być wykorzystywane, w tym zestawiane z innymi informacjami niebędącymi danymi osobowymi, w celu doprecyzowania preferencji określonych osób i przygotowania profilu klienta bądź potencjalnego klienta (tworzenia profili osobowościowych). Wobec wykorzystania informacji, które dla stanowią dane osobowe, w celach profilowania, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. W zakresie, w jakim Państwo udzieliło zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ich edycji, oraz przeglądania w dowolnym momencie (w zakładce Moje konto – Moje dane). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. 4LifePolska.pl nie wykorzystuje efektu profilowania, nie analizuje posiadanych danych pod żadnym kątem.
 9. 4LifePolska.pl zapewnia, że powierzone mu dane osobowe będą udostępnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy w tym zakresie. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. Dane przechowywane są przez okres 5 lat.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do 4LifePolska.pl z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.
  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Polityka cookies

 1. Pliki cookies (ciasteczka) – są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez serwery WWW i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, wykorzystywane przez strony internetowe. Informacje zawarte w plikach cookies są odczytywane przez serwery WWW przy ponownym połączeniu się ze stronami internetowymi. Pliki te najczęściej zawierają następujące parametry: nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalne, najczęściej zaszyfrowane dane, uniemożliwające ich odczytanie przez osoby nieuprawnione i inne serwery WWW.
 2. Stosujemy dwa typy plików cookies:
  Sesyjne – pliki tymczasowe pozostające w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (np. przeglądarki internetowej),
  Stałe – pliki tymczasowe pozostające w urządzeniu użytkownika do czasu określonego w plikach cookies lub do ich ręcznego usunięcia przez użytkownika
 3. Cele zastosowania plików cookies:
  Utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu się przez Uzytkownika na swoje konto
  Optymalizacja korzystania ze strony internetowej
  Gromadzenie danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze strony
  Tworzenie statystyk oglądalności
 4. Standardowo przeglądarki internetowe automatycznie przyjmują pliki cookies. Możesz jednak zmienić te ustawienia na indywidualne, tak aby pliki cookies były blokowane dla wszystkich, bądź tylko niektórych stron internetowych. Możesz także usunąć wszystkie lub wybrane pliki cookies.Możesz je zmnienić:
  Mozilla Firefox: Narzędzia / Opcje / Prywatność
  Opera: Ustawienia / Preferencje / Zaawansowane / Ciasteczka
  Google Chrome: Ustawienia / Pokaż ustawienia zaawansowane… / Prywatność / Ustawienia treści…
  Safari: Preferencje / Prywatność
  Internet Explorer: Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność