• Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży (tj. zrezygnować z produktów zakupionych w Sklepie 4LifePolska i zwrócić je bez podania przyczyny) w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Kupującego, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części. Stroną ponoszącą koszty w przypadku odstąpienia od umowy jest Kupujący.
    W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujżcy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży kierując je na adres korespondencyjny lub przesłać adres e-mail: info@4LifePolska.pl 
    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży: 
    Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży …………………. (przedmiot sprzedaży) zawartej, w dniu …………
  • Wszystkie produkty sprzedawane przez 4LifePolska, są nowe, fabrycznie zapakowane i podlegają gwarancjom producenta. Termin gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedaży, chyba, że Producent określi inaczej. Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie dowodu zakupu.
  • Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie na adres info@4LifePolska.pl, zgłoszenia zawierającego nazwę reklamowanych produktów, ilość oraz powód reklamacji. Konsultant 4LifePolska, skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów. Kupujący odsyła produkt na adres sklepu 4LifePolska na własny koszt. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Kupującemu przysługuje zwrot kosztów nadania. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana 4LifePolska na swój koszt odsyła Kupującemu Produkt wolny od wad. W przypadku gdy nie możliwa jest wymiana lub jeżeli jest taka wola Kupującego, otrzyma on zwrot wartości zakupu na wskazane konto niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zaistniałym fakcie. Reklamacji nie podlegają wady towaru spowodowane przypadkowym lub celowym uszkodzeniem przez Kupującego.